Programok, események

 
 
 
Várjuk a kék képeket! A könnyebbség kedvéért innen másolható a szöveg: 
„Találkozzunk vasárnap (április 2-án) az Autizmus Világnapja alkalmából az Angyalliget Közhasznú Alapítvány standjánál a balmazújvárosi piacon! A kisebbeket játszóházzal, a nagyobbakat termékeikkel és mindenkit szeretettel várnak.”
 
Jelentkezz május 17-18-19-én tartandó nemezelő kurzusunkra! A foglalkozásokat Szabó Erzsó Junior Príma-díjas nemezművész vezeti, melyek során elmélyítheted tudásod a különféle nemeztechnikák terén. Selyem- vagy nuno-nemezelés, tűnemezelés, ékszerek-, egyszerűbb használati tárgyak készítése, a színekkel való játék, mintázás különféle más (nem gyapjú) anyagok felhasználásával. A kurzuson résztvevők számára ebédet, frissítőt biztosítunk. További részletekről, részvételi díjról a plakáton lévő elérhetőségeken érdeklődhetsz. Várunk mindenkit szeretettel, ám a foglalkozások befogadóképessége véges, így kérjük időben (május 13-ig) érdeklődj, jelentkezz!
 
Április 2-án sikerült felállítani, mi több, túlteljesíteni az elképzelt rekordot, hiszen 1721 nemeztulipánt készítettünk el 8 óra leforgása alatt körül-belül 600 résztvevő közreműködésével.
Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást, segítséget, a példa értékű összefogást.
Az elkészült tulipánokból 1621 egy mozaikkép "kockáit" alkotják, élőben április 23-án a Hortobágyi Kihajtás Ünnepen találkozhatnak vele.
 
Szervezetünk 2010 óta foglalkozik nemezvirágok készítésével. Idén, az Autizmus Világnapján ebbe a tevékenységünkbe szeretnénk "meghívni" mindenkit, ugyanis ezen a napon 1600 nemeztulipánt kísérlünk meg elkészíteni. A nap során szeretnénk továbbá bemutatni világunkat, megújult-kibővült területünket, illetve azokat a tevékenységeket, melyeket a nemezelés mellett végzünk. 
 
 

A plakátra kattintva megnézhetik a képeket facebook oldalunkon.

Cirkuszolj az Angyalliget Lakóotthonban! A Magyar Zsonglőr Egyesület jóvoltából nyílt ún. szociális cirkuszi foglalkozást tartunk november 19-én az Angyalliget Lakóotthonban, melyre szeretettel várjuk a szociális területen dolgozók jelentkezését. A foglalkozás során megismerkedhetnek különféle zsonglőreszközökkel, azok alkalmazási lehetőségeivel a fogyatékkal élők fejlesztésében. Az eseményre korlátozott számban tudjuk fogadni az érdeklődőket, ezért kérjük, hogy előzetesen regisztráljanak az angyalliget@gmail.com címen név, szervezet, telefonszám megadásával.

Kedvcsinálónak nézzék meg az alábbi videót, illetve böngésszék a Magyar Zsonglőr Egyesület honlapját

 

 

 

Mese a sündisznóról

Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő közepén élt egyszer egy sündisznó. Nagyon mogorva sündisznó volt; legalábbis ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott, mindennel elégedetlen volt, és még ha jó szándékkal közeledtek hozzá, akkor is tüskés gombóccá gömbölyödött, csak úgy meredeztek kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hozzá senki jó szándékkal sündisznó-emlékezet óta. Az erdő állatai már nem is tudták, honnan olyan biztosak benne, hogy a sündisznóhoz nem érdemes jó szándékkal közeledni. Egyszerűen csak biztosak voltak benne. Egymás között csak morogtak rá, és ha néha mégis szóba elegyedtek vele, legfeljebb csak az időjárásról folyt a kurta társalgás. Azt viszont soha senkinek nem jutott eszébe megkérdezni tőle: fáj-e a szíve. Pedig bizony nagyon fájt a szíve. Világéletében arra vágyott, hogy megsimogassák. De a szúrós tüskéktől senki sem fért hozzá. Valaha régen akadtak néhányan, akik megpróbálták, de ahogy tüskéivel megbökte őket, mind megharagudtak. Azóta senki sem próbálkozott. Így éldegélt a sündisznó napról napra és évről évre, míg egyszer éppen az erdei ösvény egyik szélétől igyekezett a másik felé, amikor vidáman ugrándozó lépteket hallott: egy kislány közeledett, aki szinte repült lefelé a lejtőn, s közben egy víg dalocskát énekelt. Amint a sündisznó észrevette a kislányt, abban a szempillantásban összegömbölyödött, amint ez már szokása volt. A kislány csak ekkor figyelt fel a tüskés gombócra.

- Süni! kiáltott fel nagy örömmel, és leguggolt a sündisznó mellé.

A sündisznó szerette volna szemügyre venni a kislányt, de az orrát sem merte kidugni.

- Kedves Süni, bújj elő a kedvemért kérlelte a kislány szeretnélek megsimogatni!

A sündisznó szíve megdobbant a tüskék alatt. Ilyesmit már olyan régen mondtak neki, hogy talán nem is mondtak sohasem. Már majdnem kidugta a fejét tüskés páncélja alól, de valami mégis visszatartotta. A kislány tovább kérlelte.

- Kedves Süni, kérlek Csak az orrocskádat hadd érintsem meg!

A süninek könny szökött a szemébe. Szerencsére nem láthatta senki biztonságos rejtekében. Valami kedveset akart válaszolni a kislánynak, már a nyelvén is volt, aztán mégis más lett belőle.

- Hagyj békén. Engem nem lehet megsimogatni morogta, és abban a pillanatban meg is bánta, de nem volt ereje bocsánatot kérni. A kislány elszomorodott.

- Ne haragudj rám, én csak jót akartam!

- Persze, persze, hm; mormogta a sündisznó, mert nem tudta, mit is mondjon.

- Hát, akkor Isten veled, kedves Süni! Talán majd máskor! És a kislány továbbindult, egy kicsit lassabban, mint ahogyan jött, de az erdő szépsége hamarosan visszaszerezte jókedvét. A sündisznó a távolból még hallotta dudorászását. Szeretett volna utána kiáltani: Gyere visszaaa! De egy hang sem jött ki a torkán. Teltek-múltak a napok, és mindegyre ez járt az eszébe: Talán majd máskor. Magának sem merte bevallani, de a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy a kislány egyszer majd visszatér. S a kislány hamarosan visszatért. Most már messziről észrevette a sünit. Halkan és óvatosan közeledett, nehogy megijessze. A süni is észrevette a kislányt. A biztonság kedvéért most is összegömbölyödött, de előzőleg még titkon alaposan szemügyre vette a várva várt jövevényt. Csak úgy vert a szíve a tüskerengeteg alatt. A kislány halkan és finoman ereszkedett le mellé.

- Itt vagyok suttogta.

A süni borzasztóan izgult, hogy megint elrontja az egészet.

- Hát Isten hozott; mondta akadozva, és nagyon megkönnyebbült, hogy sikerült kimondania.

- Most megengeded, hogy megsimogassalak?

A sündisznó összeszedte minden bátorságát, és félénken kidugta az orrát. A kislány feléje nyúlt, hogy megsimogassa, de amint a keze odaért volna, a sündisznó összerezzent, visszahúzta az orrát, és meredező tüskéi a kislány ujjába szaladtak. Még a vér is kiserkent belőle. A kislány feljajdult, ujját a szájába kapta, és sírva fakadt.

- Látod, mondtam én, előre megmondtam morgott a sün, jobb lett volna, ha sohase szólsz hozzám. Menj innét, hagyj magamra! Hálátlan vagy és igazságtalan! És utálatos! sírt a kislány, és elrohant. A sündisznó most már kétségbeesetten kiabált utána.

- Várj! Gyere vissza! Én nem akartam!! Nem így akartam Én világéletemben arra vágytam, hogy megsimogassanak! Soha senki nem simogatott meg! Te voltál az egyetlen, aki. . . . Már nem tudta folytatni. Hangja zokogásba fulladt. Csak úgy rázkódtak a tüskéi. A kislány még mindent hallott. Mégsem fordult vissza. Szaladt, csak szaladt, amíg egy patakhoz érkezett. Tovább már nem bírta a lába. Leült egy kőre a parton, és hatalmas könnycseppeket hullatott a patak vizébe. A patak meg csak halkan locsogott, és magával vitte a könnycseppeket. Így ült ott egy darabig. A patak olyan halkan locsogott, hogy egyszer csak a szívében is csend lett. És akkor fülébe csengtek a sündisznó szavai, amelyeket már nem akart meghallgatni.

"Soha senki nem simogatott meg!"

Milyen türelmetlen voltam, és milyen értetlen gondolta. Megbuktam szeretetből. És újra könnyek gördültek végig az arcán. De ezek már nem a sértettség, hanem a megbánás tisztító könnyei voltak.

Te voltál az egyetlen, aki. . . .Az egyetlen!!

Egy pillanatig még erőt gyűjtött, aztán letörölte könnyeit, és szaladt árkon-bokron át, vissza a sündisznóhoz, s ahogy rátalált, nem törődve a tüskékkel, úgy, amint volt, fölkapta és magához ölelte. A sün meglepetésében még összegömbölyödni is elfelejtett, becsületből még kapálózott egy kicsit, és mondott valami olyasmit, hogy eressz el, vigyázz, meg foglak szúrni, de közben boldogan simult a kislányhoz, még a szíve dobogását is érezte.

- Én így szeretlek téged, a tüskéiddel együtt! És a barátod akarok lenni mondta a kislány, az örömtől elcsukló hangon. És csodák csodája: a tüskék nem szúrtak többé! Puhák és bársonyosak lettek, mint a selymes zöld pázsit.

- Mindnyájan félreismertünk mondta a kislány. Te kedves vagy és melegszívű, jó és szeretetreméltó. A sün nem is tudta, hová legyen a boldogságtól. Világéletében arra vágyott, hogy megsimogassák, de azt legtitkosabb álmaiban sem merte remélni, hogy egyszer lesz valaki, aki magához öleli. A sün és a kislány attól fogva barátok lettek. Az erdő állatai pedig mind ámultak a sündisznó átváltozásán.